Dự án Khu hỗn hợp dịch vụ, thương mại, văn phòng (tên cũ: Dự án Siêu thị kết hợp chợ dân sinh Sài Đồng)

Ngày cập nhật 15/07/2016

Dự án Khu hỗn hợp dịch vụ, thương mại, văn phòng có diện tích chiếm đất 1.063 m2, thuê trong thời hạn 50 năm kể từ năm 2011 đến năm 2060. Dự án có tổng mức đầu tư trên 70 tỷ đồng gồm tòa nhà đa chức năng cao 7 tầng và 01 tầng hầm có diện tích sàn mỗi tầng là 600 m2. Hiện nay toàn bộ tòa nhà đang được Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Thành Đô thuê sử dụng làm văn phòng.

Hồ sơ pháp lý của dự án gồm có:

+ Quyết định số 999/QĐ- UBND ngày 25/3/2010 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Siêu thị kết hợp chợ dân sinh Sài Đồng tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên;

+ Quyết định số 3127/QĐ- UBND ngày 27/7/2011 của UBND quận Long Biên về việc gia hạn hiệu lực của Quyết định số 999/QĐ- UBND ngày 25/3/2010;

+ Văn bản số 2545/STNMT-KHTH ngày 26/7/2011 của sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội về việc thực hiện các thủ tục thu hồi đất để giao đất cho công ty TNHH Bắc Chương dương thực hiện bồi thường GPMB xây dựng Siêu thị kết hợp chợ dân sinh Sài Đồng tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên;

+ Quyết định số 982/QĐ-UBND ngày 27/02/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu hồi 1.063m2 đất để thực hiện đầu t­ư dự án;

+ Giấy chứng nhận đầu tư­ số 01121001038 ngày 26/10/2011 Giấy chứng nhận đầu t­ư điều chỉnh ngày 10/9/2013 của UBND thành phố Hà Nội.

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số  BS 888781 do UBND thành phố Hà Nội cấp ngày 21 tháng 7 năm 2014. 

 

Tag:
Tin khác

Bình luận