Dự án Khu nhà ở tại ô quy hoạch C3-5B/N06 Tổ 8 phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội

Ngày cập nhật 08/06/2016

Dự án Khu nhà ở tại ô quy hoạch C3-5B/N06 Tổ 8 ph­ường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội có diện tích chiếm đất 3.498m2; Trong đó bao gồm 02 ô: Ô A1 có diện tích 2.166m2, Ô A2 có diện tích 1.332m2, còn lại diện tích 1.372m2 để làm đường giao thông; Dự án gồm 45 căn nhà thấp tầng liền kề.

Hồ sơ pháp lý của dự án gồm có:

          + Quyết định số 4168/QĐ-UBND ngày 25/9/2012 của UBND quận Long Biên về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng Khu nhà ở tại ô quy hoạch C3-5B/N06 Tổ 8 ph­ường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội;

+ Văn bản số 864/UBND-QLĐT ngày 29/11/2012 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mặt bằng và phư­ơng án kiến trúc.

Tag:
Tin khác

Bình luận