Dự án xây dựng Trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và nhà ở

Ngày cập nhật 08/06/2016

Dự án xây dựng Trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và nhà ở thuộc khu Ăng ten và ao trũng trên địa bàn phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội. Dự án có quy mô chiếm đất khoảng 15.480m2 trong đó diện tích đất dành để xây dựng các hạng mục công trình là 10.510m2, còn lại là diện tích hè đường, trồng cây xanh và hạ tầng kỹ thuật kết nối với hạ tầng khu vực.

 

- Dự án bao gồm hai hạng mục công trình chính:  Trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê + Nhà ở liền kề thấp tầng. Các hạng mục công trình có quy mô như sau :

Trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê:

- Diện tích chiếm đất: 8.358m2

- Diện tích xây dựng: khoảng 3.210m2

- Tổng diện tích sàn nổi: 36.215m2

- Diện tích sàn tầng hầm: 2.920m2

- Tầng cao công trình: 17 tầng nổi và một tầng hầm.

Nhà ở liền kề thấp tầng:

- Lô 1: Diện tích lô đất: 904m2; Tầng cao công trình: 3 tầng;

- Lô 2: Diện tích lô đất: 1.248m2; Tầng cao công trình: 3 tầng.

Hồ sơ pháp lý của dự án gồm có:

         + Giấy Chứng nhận đầu tư số 1121000037 ngày 23/5/2007 và Giấy chứng nhận đầu t­ư dự án điều chỉnh ngày 26/12/2014 do UBND thành phố Hà Nội cấp  cho dự án;

+ Văn bản số 2965/UBND-XD ngày 22/4/2011 của UBND thành phố Hà Nội về Quy hoạch tổng MB và phương án kiến trúc sơ bộ của dự án;

+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/HĐHTKD ký ngày 18 tháng 08 năm 2006 giữa Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Gia Lâm với Công ty TNHH Bắc Chương Dương về việc hợp tác liên doanh thực hiện dự án: Trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và nhà ở;

          + Quyết định số 2262/QĐ-UBND ngày 10/6/2008 của UBND thành phố Hà Nội về thu hồi đất và giao đất thực hiện dự án; Quyết định số 2640/QĐ-UBND ngày 15/5/2014 của UBND thành phố Hà Nội cho phép tiếp tục sử dụng đất thực hiện dự án;

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: CT01593  ngày 21/8/2015

          + Quyết định số 2262/QĐ-UBND ngày 10/6/2008 của UBND thành phố Hà Nội về thu hồi đất và giao đất thực hiện dự án; Quyết định số 2640/QĐ-UBND ngày 15/5/2014 của UBND thành phố Hà Nội cho phép tiếp tục sử dụng đất thực hiện dự án;

         + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: CT01593  ngày 21/8/2015

         + Quyết định số 6055/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc chấp thuận chuyển nhượng toàn bộ dự án từ chủ đầu tư cũ là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Gia Lâm sang chủ đầu tư mới là Công ty TNHH Bắc Chương Dương.

 

Tag:
Tin khác

Bình luận