Tin tức

Đây là bản tin test

Cập nhật ngày 01/08/2016

Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Long là doanh nghiệp hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 009872 do Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 11 tháng 11 năm 1997,  Kinh doanh chủ yếu là xăng dầu.